Kaakhoofdpijnklachten

Kaak/ hoofdpijnklachten

Osteopathie is bij uitstek een wetenschap die zich toelegt op de relationele anatomie en de fysiologie. Bijzonder is dat ook de schedel en het aangezicht behoren tot het aandachtsgebied van de Osteopaat.

Ik heb mij de laatste jaren toegelegd op de behandeling van kaakklachten in het algemeen en in het bijzonder leg ik mij toe op de kaakontwikkeling van kinderen tussen de 6 en 15 jaar. 

Zacht en respectvol
De meerwaarde van osteopathie zit in het feit dat de osteopaat breder kijkt naar de oorzaak van de kaakklachten en de kennis over het orofaciale systeem(gelaat en kaak) bovengemiddeld is.

Wat ik veel in de praktijk zie is dat sommige kinderen in de leeftijd 6 t/m 16 jaar met hoofdpijn lopen, vaak elke dag. Soms heeft dit zelfs hun schoolkeuze na de basisschool in negatieve zin beinvloed. Meestal zijn ze al uitgebreid gescreend in het medisch circuit en krijgen ze medicatie om de hoofdpijn dragelijk te houden. Soms worden ze al jaren door een fysiotherapeut begeleid voor hun nek, zonder resultaat.

Als ik zo'n patientje krijg kan ik in m'n onderzoek al een heleboel overslaan, want veel is al uitgebreid onderzocht.

Mijn ervaring is inmiddels dat vrijwel  altijd het kauwstelsel wordt vergeten in het onderzoek, terwijl de kauwspieren een substantieel onderdeel vormen van ons gelaat. Het komt maar al te vaak voor dat kinderen persers of knarsers blijken te zijn en dat dit het begin van alle ellende is. Wat ik ook geregeld in de praktijk zie is dat er ondanks onze goede mondzorg er toch nog kinderen met een kruisbeet blijven rondlopen. Een kruisbeet is het recept voor hoofdpijn.

Eenmaal een juiste diagnose gesteld vanuit de osteopathie leidt dit doorgaans snel tot een vermindering danwel geheel verdwijnen van de hoofdpijn en uiteraard wordt hierbij samengewerkt met tandarts en/of ortodontist.