Buikklachten

Buikklachten

Problemen in de buik(de osteopaat spreekt over viscerale problematiek) spelen een niet te onderschatten rol in de gezondheid van de mens.

De osteopaat behandelt volgens de regels van de embryologische anatomie en vooral de buikorganen hebben veel relaties met andere delen van ons lichaam.
Hier ligt het verschil met andere professies in de gezondheidzorg. Hij kijkt naar een totaal beeld waarbij het verleden een belangrijke rol speelt: hoe komt het dat de klachten er zijn, welke rol spelen de relationele organen en waarom is er geen zelfherstellend vermogen?

Allemaal vragen die de osteopaat zichzelf stelt om uiteindelijk tot een antwoord te komen en wellicht tot een oplossing van uw gezondheidsprobleem.