Algemene klachten

Algemene klachten

Hoe ontstaan verhardingen in ons lichaam?

Verhardingen kunnen ontstaan doordat het lichaam plaatselijk de afvalstoffen niet goed kan verwerken. Vervuild weefsel is gevoeliger voor infecties en deze leiden weer tot weefsel verharding. Doorgemaakte ziekten zoals hersenvliesontsteking of nierbekkenontsteking verharden het weefsel. Maar ook een gebeurtenis die psychisch diep heeft ingegrepen. Langdurig ingehouden woede heeft het nadelige gevolg dat het weefsel van de gal en de lever op den duur zullen verharden. Lichamelijke en emotionele stress kunnen van invloed zijn op de aanmaak van bepaalde eiwitten die in het weefsel neerslaan en daarin spanning veroorzaken. Deze oorzaken komen dan van binnenuit.
Er kunnen ook invloeden van buitenaf zijn: een val of een kneuzing, ook in het verre verleden, een operatie, een botbreuk, het te bruusk trekken van een tand of kies.
Een zware bevalling kan het schedeltje van de baby verwringen. Door een afgenomen circulatie van het hersenvocht kan dit direct of in een later stadium leiden tot bijv overmatig huilen, druk gedrag, slechte motoriek en oorontstekingen. Ook erfelijke factoren spelen een rol. Je zou kunnen zeggen, in z’n algemeenheid, dat elke gebeurtenis in het weefsel een blauwdruk achterlaat van de herinnering.

Verzuring, vervuiling, wat voor klachten geeft dat?

Pijn in het betreffende weefsel, afhankelijk van de plaats in het lichaam. Het varieert van hoofdpijn klachten tot blaasontstekingen en van darmklachten tot nekpijn. Wanneer de hersenen erbij betrokken zijn kan dit variëren van bijv algehele malaise, concentratie problemen tot overmatige vermoeidheid.
Ons lichaam reageert op deze klachten

 Wat is de reactie van het lichaam als het weefsel “ziek”is?

De eerste reactie voor herstel is een ontstekingsreactie. De vloeistofstroom tussen de cellen neemt dan toe. Door de extra warmte en de zwelling worden de kwalijke stoffen opgeruimd. Onze westerse denkwijze beschouwt een ontsteking te vaak als een ongewenste reactie, maar eigenlijk is dit het begin van het genezingsproces.Pas als het lichaam lijkt te verliezen en de ontsteking chronisch wordt zou de geneeskunde moeten ingrijpen. In plaats de ontsteking te remmen geeft de osteopathie er de voorkeur aan het lichaam over het dode punt heen te helpen. Als de vloeistoffen weer vrij stromen heeft de ontsteking geen reden meer om te blijven bestaan, hiermee verdwijnt ook de klacht.